L’art de barrejar la medicina occidental i la medicina oriental

L’art de barrejar la medicina occidental i la medicina oriental

medicina oriental

 

Segurament ja tens una idea de com funciona la medicina moderna: revisions, medicaments, tractaments, urgències, consultes o rehabilitació.

En les últimes dècades la teràpia alternativa s’ha fet un forat en el món occidental i ha augmentat l’interès per totes elles, provenen de diferents parts del món, però realment es desconeix tots els beneficis que poden arribar a realitzar. 

 

QUÈ ÉS EXACTAMENT LA MEDICINA ORIENTAL O ALTERNATIVA?

Són aquelles teràpies que no s’inclouen en la medicina convencional, aquesta medicina prové d’una llarga educació, d’anys i anys d’estudis, de pràctiques i aplicable en la vida de les persones des del moment que neixen. 

Tot i això, encara la majoria de països occidentals i els seus hospitals no proporcionen gaires ajudes d’aquest tipus. Per desgracia, encara molts científics i metges posicionen a la medicina complementària contraria a la convencional. 

Podem dividir aquesta medicina en cinc categories: 

  •  Sistemes mèdics alternatius, com per exemple, la medicina tradicional xinesa o l’Ayurveda.
  •  Intervencions ment-cos, com la relaxació, la meditació o el ioga. 
  • Mètodes de manipulació del cos, com la osteopatia neuromuscular i els massatges.
  • Teràpies energètiques com la Kinesiologia.

 

 

Si us doneu compte, realitzo gairebé totes i cadascuna d’aquestes categories. No obstant, hi ha un gran nombre de suposicions i divisió d’opinions respecte moltes d’aquestes teràpies i d’altres. 

 

QUÈ SERIA IDEAL?

Barrejar aquestes dues medicines, enfocant-se en el individu amb la medicina tradicional i a la vegada “holísticament” buscant millorar la salut física, l’emocional, la mental i l’energètica. 

 

No podem parlar globalment, no es pot afirmar que totes siguin igual de bones i tinguem plena seguretat amb la seva eficàcia, la barreja i l’ajuda d’aquestes fomenten la millora de la persona i per tant, de la seva salut. 

 

Imagina “un tractament oncològic, amb la seva medicina, proves, tractaments i medicació però a més a més, una alimentació especifica i adequada, acupuntura per rebaixar símptomes i molèsties i tractaments que alleugerin el dolor”

 

És curiós el fet de que ens trobem, en un moment on la medicina occidental basada totalment en evidències científiques i aconseguint el màxim grau d’eficàcia, es produeix un auge de les medicines alternatives i orientals.  

Entre tots els mètodes inclosos en la medicina alternativa, la Medicina Tradicional Xinesa i l’acupuntura és de les que més difusió i atenció, se li adjudica. 

 

“Mantenir l’equilibri és una actitud de vida. Lao Tzu”

Els metges xinesos jo inclosa, estudiem durant anys i mai deixem de fer-ho, es considera un mètode terapèutic, de diagnòstic i una manera de viure. Mentre que la medicina occidental avalua de forma general: òrgan o sistema afectat, la medicina tradicional xinesa resulta molt més complexa, les seves teories i conceptes es basen en la prevenció i tractament dels sistemes i de l’organisme, aplicant totes les eines que coneixem: alimentació, clima, emocions, cos de manera interna i externa, veient l’estudi de la persona com un tot.  

 

Efectivament si que és possible, en molts hospitals, metges, infermeres i també odontòlegs ja utilitzen moltes d’aquestes tècniques per aconseguir millores en els seus tractaments. 

Si som capaços, de complementar o alternar entre sistemes i pràctiques diferents, evitant idealitzar res i acceptant que cada persona és un món, reunint si és possible tots els elements claus, les particularitats de cadascú, fent cas a la demanda i les necessitats de la població. Es pot aconseguir unir  l’exercici de les teràpies alternatives complementant la medicina convencional i convertir-se en un tractament més en les institucions de salut. 

“Independentment de l’edat, els problemes de salut més freqüents en la població son síndromes dolorosos causats per trastorns funcionals: lumbàlgia, mal de cap, mal d’esquena. Els tractaments comunament utilitzats i els medicaments són poc satisfactoris, la utilització de l’acupuntura i altres tractaments alternatius milloren aquests problemes, provocant al pacient una sensació més òptima i de benestar. (E.Collazo.2009) “

Com a dades importants: la població espanyola, gasta en medicaments molts milions d’euros. L’acupuntura i altres tècniques utilitzades de forma correcte, és barata i gairebé no te efectes secundaris importants. Per tant, el seu ús, ajudaria a pal·liar les despeses farmacèutiques. 

Alexia ARA teràpies

Shiatsu terapeuta, Osteòpata neuromuscular,

Kinesiòloga i Medicina Xinesa i Acupuntura