Emocions i medicina xinesa

Emocions i medicina xinesa

medicina xina

 

INTRODUCCIÓ

Segurament, alguna vegada ja us he parlat del que significa per a mi la medicina xinesa i quins òrgans, emocions o parts del cos es treballen a cada element. 

En aquest article anem a parlar d’emocions, de com ens afecten al nostre dia a dia i com controlar cadascuna d’elles. Segons l’estació, època o moment de la vida on ens trobem. 

 

ELEMENTS I MEDICINA XINESA

Existeixen 5 elements, amb els seus cinc òrgans i les seves cinc vísceres. 

Aquests elements són: el foc, la terra, el metall, l’aigua i la fusta.

 

 

 • En el foc, trobem el cor, l’intestí prim, el pericardi o MC i el triple recalentador
 • En la terra, trobem la melsa i l’estomac
 • En el metall, trobem els pulmons i l’intestí gruixut
 • En l’aigua, trobem els ronyons i la bufeta 
 • I en la fusta, trobem el fetge i la vesícula biliar

Dit això, a cada element com podeu veure en la imatge trobem moltes altres coses que fan característic a cada element. Una de les més importants són les emocions. 

 

LES EMOCIONS SEGONS LA MEDICINA XINESA

Com hem dit, cada emoció està associada o unida a cada element o òrgan principal del nostre cos. 

Sabies que pots activar o relaxar les emocions pressionant o treballant punts del cos? I què el desequilibri de les emocions també provoca confusió, irritabilitat, tristesa o apatia?

 El pilar fonamental d’aquesta medicina és la teoria del Yin i el Yang i els cinc elements.  El QI (l’energia) és la substancia clau per tot ésser viu. 

La medicina xinesa, a més de definir les funcions pròpies dels òrgans del cos també estableix relacions entre aquests òrgans i les emocions. 

 

                         

Les emocions en la medicina xinesa (com causa d’una malaltia) són estímuls mentals que perjudiquen la circulació del Qi i remouen la ment (el Shen).

Trencant l’equilibri o el cicle correcte dels òrgans interns, el Qi i la sang.”

 

DIAGNÒSTIC EN MEDICINA TRADICIONAL XINESA

És complexa, intervé una visió diagnòstica i avaluació de tots els sentits del terapeuta. 

 • S’estudia el color de la cara, la llengua, la historia personal, el to de veu, l’actitud corporal, els sentits, la olor, el clima, la feina, els hàbits socials, les emocions i molts altres aspectes. 

EL QI (ENERGIA)

És la essència dels cinc òrgans Zang (òrgans Yin), és la base material de les emocions, aquesta energia es veu influenciada amb els trastorns emocionals i sobre les activitats dels òrgans en general. Des del punt de vista patològic, les frustracions emocionals afecten als òrgans interns, creant trastorns i dolors en les funcions de l’organisme. 

Per això, diem que la medicina xinesa és un tot, és la capacitat de treballar a la persona de manera global. 

 

LES EMOCIONS

L’experiència clínica demostra que les alteracions emocionals poden donar lloc a diferents trastorns d’aquests òrgans. 

Tant els factors emocionals com la predisposició de la persona a classificar-se o enfocar-se més en un element concret, fan que en la seva vida  hi hagi una carència o un excés d’energia en un element o òrgan concret. 

El més interessant de la medicina tradicional xinesa, és la capacitat d’equilibrar el teu organisme, tot i que, tothom tingui predisposició a ser més un element que un altre element. 

 

EL FOC I LA ALEGRIA 

L’alegria és una expressió natural de salut, relaxa, impregna les cèl·lules del cos d’energia, el riure provoca una oxigenació dels òrgans.

Un excés d’alegria en canvi, es tradueix en un estat eufòric, desmesurat, hi ha un “emmascarament” i una falsa alegria. 

Aquesta actitud provoca confusió, inquietud. L’alegria desmesurada pot desencadenar dificultat de concentració, estat d’absència i comportaments maníacs, i pot abocar en l’apatia. Podríem dir que els símptomes manifestats per l’alegria en excés es relacionen, en sentit metafòric, amb les palpitacions, és a dir, de quina manera escoltem el nostre cor. 

La persona en aquest estat emocional ho expressarà per mitjà d’un riure nerviós, necessitat de parlar molt ràpid i fan gestos repetitius.

“L’alegria excessiva provoca la dispersió del Qi de cor, en condicions normals, aquesta alegria estimula el Qi i la sang i provoca relaxació, però en el cas patològic,

afecta negativament al cor, provocant una dispersió d’aquesta energia”

 

Al cor li afecten totes les emocions que es viuen, representa el Shen que controla els aspectes mentals, desenvolupa la consciència i també  reconeix les emocions. El Shen (la ment) s’alimenta de la sang, si existeix algun problema al cor(a nivell energètic) hi haurà alteracions en les emocions. 

 

LA TERRA, LA REFLEXIÓ I LA PREOCUPACIÓ

La preocupació es relaciona amb la melsa, l’element Terra. La melsa s’encarrega de transportar i transformar els aliments que venen de l’estómac, separa l’útil i ho transforma en energia que envia als òrgans, controla la sang, controla els músculs i les quatre extremitats, controla també l’ascens de l’energia, és la memòria conscient i la intel·ligència lògica. 

La ment necessita ocupar-se, atrafegar-se, anar d’una idea i pensament a un altre. És gràcies a una ment fresca que es podria abordar el problema, quan l’energia de la melsa està en desequilibri la persona s’obsessiona en idees preocupants, la ment es queda “atrapada” en detalls. Així , immers en la preocupació es viu en un estat de malestar general i continuu, costa dormir per l’excés de reflexió, tremolors, tensions, dolor muscular, inquietud i ansietat. 

“La preocupació en excés, la reflexió exagerada per la vida, per un fet concret, es transforma en una por a no arribar, a no aconseguir el resultat que s’espera.

 

L’energia de la melsa en equilibri farà que la persona sigui virtuosa i amb fe per la vida, les qualitats innates d’aquest òrgan són l’empatia i la veracitat, regeix la vida, l’aprenentatge i la memòria.

Aquests estat d’ansietat prolongada en el temps provoquen l’estancament del Qi de la melsa, afectant tant a la energia com a la sang. Provocant emocions com l’ansietat, el insomni o atacs de pànic. 

 

EL METALL, LA PENA I LA TRISTESA 

La tristesa i la melancolia són dos emocions que descriuen l’estat emocional adquirit dels dos pulmons del cos humà, podríem dir que aquestes dues emocions s’acompanyen i acompanyen a la felicitat. Una emoció necessita de l’altre, es complementen i s’equilibren. 

La tristesa i la malenconia són dos emocions que poden arribar a ser additives (t’acostumes a elles), la persona no comprèn allò que li fa sentir tristesa i es permet no fer res per canviar-ho, acostumant-se a sentir aquell dolor, arribant a ser una tristesa crònica, vivint en un estat de negació. 

“ La tristesa pot conduir a la melancolia, això fa que el Qi quedi estancat. El resultat és una deficiència en la funció dels pulmons,

manifestant-se en forma de baix ànim, dificultat per respirar i cansament”

 

La persona pot tenir pensaments foscos, frustració i pessimisme. Autoestima baixa, culpa, aïllant-se, amb poques ganes de socialitzar, sospirs, perdre la gana, insomni, ganes de plorar i una forta opressió al pit. 

També pot sentir dolor d’esquena per sota les espatlles i anar amb l’esquena corbada. 

La tristesa i la melancolia desgasten el Qi del pulmó, poden bloquejar-lo i provocar un consum excessiu d’energia.

Si l’energia de pulmó i intestí gros estan en equilibri es manifestarà amb ganes de viure, capacitat per adaptar-se als canvis, instint de supervivència i  virtuts com la justícia i la organització.

 

L’AIGUA I LA POR 

La por i el terror es corresponen als dos ronyons del cos humà. 

“La por causa danys en el ronyo, bloquejant el flux normal del Qi. L’emoció de la por és perillosa perquè pot ser que la persona no expressi,

com faria amb la ira, en la por es consumeix l’energia, ofega les forces vitals.”

La por i el terror es corresponen als dos ronyons del cos humà.  La por també es pot manifestar com a inseguretat, un estat permanent de por.

També els dos ronyons col·laboren junts, pot tenir un “simbolisme” amb la relació amb els altres. Els ronyons netegen la sang de substàncies tòxiques, per l’orina, a nivell mental diríem que netegen i expulsen les negativitats. 

També afectarà a la part baixa de l’esquena, la por fa descendir l’energia que afecta als ronyons, també fa ascendir l’energia de ronyó al cor. 

Els ronyons es relacionen amb el psiquisme del coratge i l’assertivitat, i s’identifica quant a qualitats innates amb la saviesa i la confiança.

 

LA FUSTA I LA IRA O LA RÀBIA 

La fusta és un exemple d’energia de creixement, canvi i empenta. En els cinc elements la fusta és la ràbia. 

Aquest element està compost per el fetge i la vesícula biliar, és un exemple d’energia que permet una gran quantitat de moviments i de progrés. 

La fusta constitueix l’inici d’un cicle, és l’etapa de màxim creixement, una fase de transició on l’energia va del màxim yin(aigua) al màxim yang (foc). 

“La ira, emoció associada a la fusta bloqueja l’expansió, no deixant que es mogui lliurament. La conseqüència emocional, és la frustració.” 

La qualitat d’aquest element és estar estable i expandir-se. La fusta transforma la potencialitat i la determinació. Quan l’energia del fetge està en desequilibri apareix la ràbia, provoca un flux contrari del Qi de fetge. Podem trobar que la persona s’ofega, cara vermella i ulls vermells. 

La ràbia no sempre es manifesta en forma de colera, irritabilitat o crits. Algunes persones poden reprimir aquesta ira durant anys sense manifestar-la mai, una depressió llarga por venir provocada per un ressentiment o una ira reprimida. 

 

CONCLUSIONS

Com hem pogut veure en la medicina tradicional xinesa associem cada emoció a un òrgan del nostre cos. És a dir, la ira o les contradiccions afecten al bon funcionament del fetge, la por al ronyó, l’eufòria o l’alegria descontrolada al cor, la preocupació a la melsa i la pena al pulmó. 

Per tenir una vida equilibrada o que els nostres elements es trobin en equilibri, em d’aprendre a gestionar les nostres emocions de manera,  que no afectin de manera negativa a la nostra salut. 

“I doncs, sabem que totes les emocions afecten per definició al cor, ja que aquest controla la ment”.

Les emocions són causes de malalties que els metges i les persones que vivim en una societat occidental sovint no veiem. Els sentiments i les emocions, ens ajuden a estudiar l’entorn de la persona, ens dona pautes i símptomes que no veiem en una situació normal. 

Aquestes emocions desencadenen una pluja de canvis fisiològics que afecten a més d’un òrgan com hemo pogut veure. 

La medicina xinesa com ja us he comentat o explicat alguna vegada és un art: l’art de veure, escoltar i sentir. Apropant-se a les emocions descobreixes nous aspectes que en una “vida normal” no pots veure: el ritme, la feina o els horaris. 

Per tant, el fet de escoltar-se a un mateix, cuidar de les persones del voltant o simplement acompanyant pots fer que aquestes emocions es regulin i millorin. 

 

Alexia ARA teràpies Shiatsu terapeuta,

Osteòpata neuromuscular, Kinesiòloga i

Medicina Xinesa i Acupuntura

Element foc: l’estiu en medicina xinesa

Element foc: l’estiu en medicina xinesa

cinc elements

 

Per parlar de l’estiu i de l’element foc, primer s’ha de parlar de la medicina xinesa i la teoria dels 5 elements, aquesta teoria representa cinc fases diferents de l’energia vital.  En trobem 5 fases o 5 elements: el foc, la terra, el metall, l’aigua i la fusta.

 

cinc elements

 

Aquests elements van acompanyats de 5 òrgans i 5 vísceres: El foc (Cor-Intestí prim), la terra (Melsa- Estomac), el metall (Pulmó- Intestí gros), l’Aigua (Ronyó- Bufeta) i la Fusta (Fetge-Vesícula biliar)

Com podeu veure en la imatge següent a cada òrgan l’acompanya moltes altres característiques: les estacions de l’any, les emocions, el gust, els colors i moltes altres. 

 • Les estacions: la terra és l’element del “verano tardío, veroño o estiu tardenc” , el metall és la tardor, l’aigua és l’hivern, la fusta és la primavera i el foc que és del que anem a parlar en aquest article, és l’estiu. 

 

Les emocions les podem veure de la següent forma al cos: 

 • Felicitat i excés d’alegria associada al cor.
 • Tristesa als pulmons.
 • Preocupació o excés de reflexió a la melsa.
 • Ira o ràbia al fetge.
 • Por, associada als ronyons.

 

 

EL FOC

El foc al nostre interior s’expressa quan sentim motivació en qualsevol forma, per plaer. També ens protegeix de l’excés de calor.  Te molts significats, entre ells, representa tant la velocitat o la rapidesa com “alguna cosa” que es crema, tant internament com externament. 

 

“ Igual que el sol accelera les corrents de la vida i de la terra, el cor impulsa la sang, a través, dels vasos sanguinis, fent que el cos prengui consciència”. Entre el fuego y la tierra. 

 

Per què parlar del foc ara que estem a l’estiu? Doncs, perquè estem en el moment perfecte per treballar a aquest element: El Foc i per tant, al òrgan i totes les característiques que l’acompanyen. Quan el foc està be sentim alegria, amor i la passió, és la expressió màxima del gaudir i de somriure.  Cada estació predomina un element, però també podríem dir que cada individu té un element que el predomina. En aquest cas, les persones Cor o foc, són persones valentes amb la ment oberta i molt oberts als demés. Divertits, apassionats, creguts, optimistes, extravertits i amb molta vitalitat. Entusiastes, aventurers i generosos, considerats uns líders, carismàtics i dotats per la comunicació. 

Què passa quan un cor es troba malament? Podem veure dos tipus de problemes: que hi hagi un excés de l’element, un Yang o per el contrari un dèficit d’energia un excés de Yin (no és tan simple, però així m’enteneu). En aquests dos casos,  aquestes emocions poden sobrepassar-se o per el contrari crear una dificultat per elles.

 

 

Tornant-se per exemple: dominants, un excés de confiança, confien únicament en la seva percepció de les coses, tenen set d’èxit insaciable, incansables, tossuts i egocèntrics.  Són comerciants, persuasius, poden tornar-se violents, tendències autoritàries, ira i ràbia descontrolada o també tornar-se molt negatius, vergonyosos, depressius i de mal humor. 

Parlem de l’òrgan 

El cor, és l’òrgan Yin del sistema del cor. Es considera el governant, sempre està present, ho coneix tot i actua per el be comú. 

 

“El cor regula la sang i els vasos sanguinis”

 

Mou la sang, amb l’ajuda del Qi (l’energia), al que es troba unit, aquest fluid serveix de vehicle de comunicació, ja que la sang és comunica amb totes les cèl·lules del cos. Les disharmonies que es produeixen en el cor amb freqüència es caracteritzen per desordres circulatoris, sensació de pesadesa, retenció de líquid, dolor de pit o ansietat, sensació excessiva de calor o fred, especialment a les mans.

 

 

El color de la cara reflexa l’estat circulatori, per tant, un color pàl·lid ens indica debilitat del Qi (energia) i un color vermell, excessivament vermell, indicarà una disharmonia de l’òrgan i per tant, un excés de calor.  El cor emmagatzema el Shen (el pensament o l’esperit), en medicina xinesa es diu, que el cor és la casa de la ment, o millor dit, de la consciència. És la nostre identitat, la base del pensament. Atorga vida, qualitat humana i maduresa, associat com hem dit abans a la felicitat. Està associat al Yang, al moviment i la intensitat.  Possibles patologies o símptomes d’algun problema en aquest element:

 • Boca seca
 • Pell molt seca
 • Dolor lumbar i de genolls
 •  Suor per les nits. 
 • Problemes de visió 
 • Marejos i cansament per la calor
 • Taquicàrdies
 • Febre
 • Mal de cap 
 • Mucositat seca 
 • Hiperactivitat
 • Problemes de genives
 • Aftes bucals

 

Com sabem què el element està malament i necessites reparar-lo?

 • Insomni
 • Estrès 
 • Dificultat per concentrar-se 
 • Falta d’alegria o il·lusió 
 • Palpitacions
 • Cara vermella

 

Teràpies o tècniques per a treballar el Foc 

 

“Primer de tot hem de crear un equilibri”

 

Alimentació

 • Refrescar-nos amb aigua (hidratar-se) i menjar aliments frescos i de temporada: albergínia, meló, pera, préssec, tomàquets, prunes o cireres. 
 • El color vermell: en aquesta època és recomanable mantenir un equilibri per crear harmonia, en general, ens ve de gust menjar coses fresques i en abundància, per contrarestar la calor , però anem en compte!!! 

 

Totes les fruites d’aquest color seran una bona opció per crear un bon equilibri.

 

“Beure una cervesa fresca perquè tenim molta calor pot fer l’efecte contrari, i provocar una deshidratació, un cop de calor o un tall de digestió. “

 

Shiatsu i acupressió 

Quan tenim un problema d’excés o de dèficit el massatge serà diferent, si el que necessitem és activar i generar acció i crear més Qi (més energia) o augmentar la Xue (sang) farem un massatge ràpid per activar a l’organisme.  Si per el contrari sentim, taquicàrdies, hipertensió o hiperglucèmia necessitem un massatge lent, que disminueixi l’excés d’energia.  Aquesta taula ens ajuda a saber una mica que ens està passant, si el símptoma que tenim predomina més el Yin o el Yang.  Per exemple:  Si hi ha un excés de Yin o de Yang. Si tenim molta calor mai aplicarem més calor, si el yang està en excés necessitarem quietud, tranquil·litat i per tant tot més lent. 

 

 

Per a realitzar un massatge d’acupressió o un shiatsu, mirarem si el nostre problema prové per un excés o un dèficit.  Com podem fer això? PREGUNTES O OBSERVACIONS: 

 • Cara pàl·lida 
 • Marejada o hipotensió
 • Mans i peus freds
 • Molta son
 • Falta de gana

 

Treballarem el Yin però també el Yang i farem un massatge més de moviment, més profund i activant els òrgans. El massatge per la part interior serà ràpid i més superficial. Necessitem encendre la flama. 

 

 

En canvi, si els nostres símptomes són aquests; PREGUNTES O OBSERVACIONS: 

 • Cara vermella
 • Excés de suor
 • Parla molt 
 • Boca seca
 • Hipertensió o palpitacions 

 

Treballarem el Yang però també el Yin i farem un massatge més lent i desactivant i relaxant els òrgans. El massatge per la part interior del avantbraç serà lent i superficial.  En aquest cas necessitem “apagar el foc”.   Aquest automassatge en la part interior del avantbraç, reduirà ansietat, nerviosisme, inquietud mental, suor nocturn i sobretot l’insomni. 

Massatge esquena punts Shu Quan l’element foc o el cor està en excés o en dèficit hi ha molèsties en la zona lumbar i genolls. Podem treballar tots els punts de l’esquena, fent un massatge suau, lent i poc profund. 

 

 

També es pot realitzar una reflexologia podal: no cal saber on són exactament els punts importants. Un bon massatge amb oli i relaxants és suficient. 

 

 

Conclusions

La salut del cor és fonamental per al nostre equilibri emocional i físic, es pot dir que les emocions afecten al cor i al contrari, el cor afecta a les emocions.  El cor és la casa del Shen (la ment) i la medicina xinesa assigna al cor o a l’element foc moltes de les funcions que avui en dia sabem que regula el cervell (la parla, el pensament o la son), per això, el cor o l’element foc i el pensament són dos aspectes inseparables.    He volgut parlar d’aquest tema perquè és important conèixer en quin element ens trobem i com ens podem sentir si aquest es troba en desequilibri.  És important observar-se, saber si estem be o per el contrari alguna cosa en el nostre organisme està fallant, però mai arribar a la obsessió. 

 

“Suar perquè fa calor és normal, suar i estar molt vermell sense cap esforç no. “

 

Estudiar medicina xina i acupuntura, m’ha portat a entendre a l’individu en un TOT, l’aspecte físic, l’emocional, l’energètic o qualsevol de les patologies que venen a consulta.  Normalment, degut al ritme de vida que portem és molt probable que el que ens passa, no tingui a veure amb un sol element. Però sempre hi haurà un que predomini per el seu excés o dèficit.

 

Alexia ARA teràpies Shiatsu terapeuta,

Osteòpata neuromuscular, Kinesiòloga i

Medicina Xinesa i Acupuntura

L’art de barrejar la medicina occidental i la medicina oriental

L’art de barrejar la medicina occidental i la medicina oriental

medicina oriental

 

Segurament ja tens una idea de com funciona la medicina moderna: revisions, medicaments, tractaments, urgències, consultes o rehabilitació.

En les últimes dècades la teràpia alternativa s’ha fet un forat en el món occidental i ha augmentat l’interès per totes elles, provenen de diferents parts del món, però realment es desconeix tots els beneficis que poden arribar a realitzar. 

 

QUÈ ÉS EXACTAMENT LA MEDICINA ORIENTAL O ALTERNATIVA?

Són aquelles teràpies que no s’inclouen en la medicina convencional, aquesta medicina prové d’una llarga educació, d’anys i anys d’estudis, de pràctiques i aplicable en la vida de les persones des del moment que neixen. 

Tot i això, encara la majoria de països occidentals i els seus hospitals no proporcionen gaires ajudes d’aquest tipus. Per desgracia, encara molts científics i metges posicionen a la medicina complementària contraria a la convencional. 

Podem dividir aquesta medicina en cinc categories: 

 •  Sistemes mèdics alternatius, com per exemple, la medicina tradicional xinesa o l’Ayurveda.
 •  Intervencions ment-cos, com la relaxació, la meditació o el ioga. 
 • Mètodes de manipulació del cos, com la osteopatia neuromuscular i els massatges.
 • Teràpies energètiques com la Kinesiologia.

 

 

Si us doneu compte, realitzo gairebé totes i cadascuna d’aquestes categories. No obstant, hi ha un gran nombre de suposicions i divisió d’opinions respecte moltes d’aquestes teràpies i d’altres. 

 

QUÈ SERIA IDEAL?

Barrejar aquestes dues medicines, enfocant-se en el individu amb la medicina tradicional i a la vegada “holísticament” buscant millorar la salut física, l’emocional, la mental i l’energètica. 

 

No podem parlar globalment, no es pot afirmar que totes siguin igual de bones i tinguem plena seguretat amb la seva eficàcia, la barreja i l’ajuda d’aquestes fomenten la millora de la persona i per tant, de la seva salut. 

 

Imagina “un tractament oncològic, amb la seva medicina, proves, tractaments i medicació però a més a més, una alimentació especifica i adequada, acupuntura per rebaixar símptomes i molèsties i tractaments que alleugerin el dolor”

 

És curiós el fet de que ens trobem, en un moment on la medicina occidental basada totalment en evidències científiques i aconseguint el màxim grau d’eficàcia, es produeix un auge de les medicines alternatives i orientals.  

Entre tots els mètodes inclosos en la medicina alternativa, la Medicina Tradicional Xinesa i l’acupuntura és de les que més difusió i atenció, se li adjudica. 

 

“Mantenir l’equilibri és una actitud de vida. Lao Tzu”

Els metges xinesos jo inclosa, estudiem durant anys i mai deixem de fer-ho, es considera un mètode terapèutic, de diagnòstic i una manera de viure. Mentre que la medicina occidental avalua de forma general: òrgan o sistema afectat, la medicina tradicional xinesa resulta molt més complexa, les seves teories i conceptes es basen en la prevenció i tractament dels sistemes i de l’organisme, aplicant totes les eines que coneixem: alimentació, clima, emocions, cos de manera interna i externa, veient l’estudi de la persona com un tot.  

 

Efectivament si que és possible, en molts hospitals, metges, infermeres i també odontòlegs ja utilitzen moltes d’aquestes tècniques per aconseguir millores en els seus tractaments. 

Si som capaços, de complementar o alternar entre sistemes i pràctiques diferents, evitant idealitzar res i acceptant que cada persona és un món, reunint si és possible tots els elements claus, les particularitats de cadascú, fent cas a la demanda i les necessitats de la població. Es pot aconseguir unir  l’exercici de les teràpies alternatives complementant la medicina convencional i convertir-se en un tractament més en les institucions de salut. 

“Independentment de l’edat, els problemes de salut més freqüents en la població son síndromes dolorosos causats per trastorns funcionals: lumbàlgia, mal de cap, mal d’esquena. Els tractaments comunament utilitzats i els medicaments són poc satisfactoris, la utilització de l’acupuntura i altres tractaments alternatius milloren aquests problemes, provocant al pacient una sensació més òptima i de benestar. (E.Collazo.2009) “

Com a dades importants: la població espanyola, gasta en medicaments molts milions d’euros. L’acupuntura i altres tècniques utilitzades de forma correcte, és barata i gairebé no te efectes secundaris importants. Per tant, el seu ús, ajudaria a pal·liar les despeses farmacèutiques. 

Alexia ARA teràpies

Shiatsu terapeuta, Osteòpata neuromuscular,

Kinesiòloga i Medicina Xinesa i Acupuntura