medicina xina

 

INTRODUCCIÓ

Segurament, alguna vegada ja us he parlat del que significa per a mi la medicina xinesa i quins òrgans, emocions o parts del cos es treballen a cada element. 

En aquest article anem a parlar d’emocions, de com ens afecten al nostre dia a dia i com controlar cadascuna d’elles. Segons l’estació, època o moment de la vida on ens trobem. 

 

ELEMENTS I MEDICINA XINESA

Existeixen 5 elements, amb els seus cinc òrgans i les seves cinc vísceres. 

Aquests elements són: el foc, la terra, el metall, l’aigua i la fusta.

 

 

  • En el foc, trobem el cor, l’intestí prim, el pericardi o MC i el triple recalentador
  • En la terra, trobem la melsa i l’estomac
  • En el metall, trobem els pulmons i l’intestí gruixut
  • En l’aigua, trobem els ronyons i la bufeta 
  • I en la fusta, trobem el fetge i la vesícula biliar

Dit això, a cada element com podeu veure en la imatge trobem moltes altres coses que fan característic a cada element. Una de les més importants són les emocions. 

 

LES EMOCIONS SEGONS LA MEDICINA XINESA

Com hem dit, cada emoció està associada o unida a cada element o òrgan principal del nostre cos. 

Sabies que pots activar o relaxar les emocions pressionant o treballant punts del cos? I què el desequilibri de les emocions també provoca confusió, irritabilitat, tristesa o apatia?

 El pilar fonamental d’aquesta medicina és la teoria del Yin i el Yang i els cinc elements.  El QI (l’energia) és la substancia clau per tot ésser viu. 

La medicina xinesa, a més de definir les funcions pròpies dels òrgans del cos també estableix relacions entre aquests òrgans i les emocions. 

 

                         

Les emocions en la medicina xinesa (com causa d’una malaltia) són estímuls mentals que perjudiquen la circulació del Qi i remouen la ment (el Shen).

Trencant l’equilibri o el cicle correcte dels òrgans interns, el Qi i la sang.”

 

DIAGNÒSTIC EN MEDICINA TRADICIONAL XINESA

És complexa, intervé una visió diagnòstica i avaluació de tots els sentits del terapeuta. 

  • S’estudia el color de la cara, la llengua, la historia personal, el to de veu, l’actitud corporal, els sentits, la olor, el clima, la feina, els hàbits socials, les emocions i molts altres aspectes. 

EL QI (ENERGIA)

És la essència dels cinc òrgans Zang (òrgans Yin), és la base material de les emocions, aquesta energia es veu influenciada amb els trastorns emocionals i sobre les activitats dels òrgans en general. Des del punt de vista patològic, les frustracions emocionals afecten als òrgans interns, creant trastorns i dolors en les funcions de l’organisme. 

Per això, diem que la medicina xinesa és un tot, és la capacitat de treballar a la persona de manera global. 

 

LES EMOCIONS

L’experiència clínica demostra que les alteracions emocionals poden donar lloc a diferents trastorns d’aquests òrgans. 

Tant els factors emocionals com la predisposició de la persona a classificar-se o enfocar-se més en un element concret, fan que en la seva vida  hi hagi una carència o un excés d’energia en un element o òrgan concret. 

El més interessant de la medicina tradicional xinesa, és la capacitat d’equilibrar el teu organisme, tot i que, tothom tingui predisposició a ser més un element que un altre element. 

 

EL FOC I LA ALEGRIA 

L’alegria és una expressió natural de salut, relaxa, impregna les cèl·lules del cos d’energia, el riure provoca una oxigenació dels òrgans.

Un excés d’alegria en canvi, es tradueix en un estat eufòric, desmesurat, hi ha un “emmascarament” i una falsa alegria. 

Aquesta actitud provoca confusió, inquietud. L’alegria desmesurada pot desencadenar dificultat de concentració, estat d’absència i comportaments maníacs, i pot abocar en l’apatia. Podríem dir que els símptomes manifestats per l’alegria en excés es relacionen, en sentit metafòric, amb les palpitacions, és a dir, de quina manera escoltem el nostre cor. 

La persona en aquest estat emocional ho expressarà per mitjà d’un riure nerviós, necessitat de parlar molt ràpid i fan gestos repetitius.

“L’alegria excessiva provoca la dispersió del Qi de cor, en condicions normals, aquesta alegria estimula el Qi i la sang i provoca relaxació, però en el cas patològic,

afecta negativament al cor, provocant una dispersió d’aquesta energia”

 

Al cor li afecten totes les emocions que es viuen, representa el Shen que controla els aspectes mentals, desenvolupa la consciència i també  reconeix les emocions. El Shen (la ment) s’alimenta de la sang, si existeix algun problema al cor(a nivell energètic) hi haurà alteracions en les emocions. 

 

LA TERRA, LA REFLEXIÓ I LA PREOCUPACIÓ

La preocupació es relaciona amb la melsa, l’element Terra. La melsa s’encarrega de transportar i transformar els aliments que venen de l’estómac, separa l’útil i ho transforma en energia que envia als òrgans, controla la sang, controla els músculs i les quatre extremitats, controla també l’ascens de l’energia, és la memòria conscient i la intel·ligència lògica. 

La ment necessita ocupar-se, atrafegar-se, anar d’una idea i pensament a un altre. És gràcies a una ment fresca que es podria abordar el problema, quan l’energia de la melsa està en desequilibri la persona s’obsessiona en idees preocupants, la ment es queda “atrapada” en detalls. Així , immers en la preocupació es viu en un estat de malestar general i continuu, costa dormir per l’excés de reflexió, tremolors, tensions, dolor muscular, inquietud i ansietat. 

“La preocupació en excés, la reflexió exagerada per la vida, per un fet concret, es transforma en una por a no arribar, a no aconseguir el resultat que s’espera.

 

L’energia de la melsa en equilibri farà que la persona sigui virtuosa i amb fe per la vida, les qualitats innates d’aquest òrgan són l’empatia i la veracitat, regeix la vida, l’aprenentatge i la memòria.

Aquests estat d’ansietat prolongada en el temps provoquen l’estancament del Qi de la melsa, afectant tant a la energia com a la sang. Provocant emocions com l’ansietat, el insomni o atacs de pànic. 

 

EL METALL, LA PENA I LA TRISTESA 

La tristesa i la melancolia són dos emocions que descriuen l’estat emocional adquirit dels dos pulmons del cos humà, podríem dir que aquestes dues emocions s’acompanyen i acompanyen a la felicitat. Una emoció necessita de l’altre, es complementen i s’equilibren. 

La tristesa i la malenconia són dos emocions que poden arribar a ser additives (t’acostumes a elles), la persona no comprèn allò que li fa sentir tristesa i es permet no fer res per canviar-ho, acostumant-se a sentir aquell dolor, arribant a ser una tristesa crònica, vivint en un estat de negació. 

“ La tristesa pot conduir a la melancolia, això fa que el Qi quedi estancat. El resultat és una deficiència en la funció dels pulmons,

manifestant-se en forma de baix ànim, dificultat per respirar i cansament”

 

La persona pot tenir pensaments foscos, frustració i pessimisme. Autoestima baixa, culpa, aïllant-se, amb poques ganes de socialitzar, sospirs, perdre la gana, insomni, ganes de plorar i una forta opressió al pit. 

També pot sentir dolor d’esquena per sota les espatlles i anar amb l’esquena corbada. 

La tristesa i la melancolia desgasten el Qi del pulmó, poden bloquejar-lo i provocar un consum excessiu d’energia.

Si l’energia de pulmó i intestí gros estan en equilibri es manifestarà amb ganes de viure, capacitat per adaptar-se als canvis, instint de supervivència i  virtuts com la justícia i la organització.

 

L’AIGUA I LA POR 

La por i el terror es corresponen als dos ronyons del cos humà. 

“La por causa danys en el ronyo, bloquejant el flux normal del Qi. L’emoció de la por és perillosa perquè pot ser que la persona no expressi,

com faria amb la ira, en la por es consumeix l’energia, ofega les forces vitals.”

La por i el terror es corresponen als dos ronyons del cos humà.  La por també es pot manifestar com a inseguretat, un estat permanent de por.

També els dos ronyons col·laboren junts, pot tenir un “simbolisme” amb la relació amb els altres. Els ronyons netegen la sang de substàncies tòxiques, per l’orina, a nivell mental diríem que netegen i expulsen les negativitats. 

També afectarà a la part baixa de l’esquena, la por fa descendir l’energia que afecta als ronyons, també fa ascendir l’energia de ronyó al cor. 

Els ronyons es relacionen amb el psiquisme del coratge i l’assertivitat, i s’identifica quant a qualitats innates amb la saviesa i la confiança.

 

LA FUSTA I LA IRA O LA RÀBIA 

La fusta és un exemple d’energia de creixement, canvi i empenta. En els cinc elements la fusta és la ràbia. 

Aquest element està compost per el fetge i la vesícula biliar, és un exemple d’energia que permet una gran quantitat de moviments i de progrés. 

La fusta constitueix l’inici d’un cicle, és l’etapa de màxim creixement, una fase de transició on l’energia va del màxim yin(aigua) al màxim yang (foc). 

“La ira, emoció associada a la fusta bloqueja l’expansió, no deixant que es mogui lliurament. La conseqüència emocional, és la frustració.” 

La qualitat d’aquest element és estar estable i expandir-se. La fusta transforma la potencialitat i la determinació. Quan l’energia del fetge està en desequilibri apareix la ràbia, provoca un flux contrari del Qi de fetge. Podem trobar que la persona s’ofega, cara vermella i ulls vermells. 

La ràbia no sempre es manifesta en forma de colera, irritabilitat o crits. Algunes persones poden reprimir aquesta ira durant anys sense manifestar-la mai, una depressió llarga por venir provocada per un ressentiment o una ira reprimida. 

 

CONCLUSIONS

Com hem pogut veure en la medicina tradicional xinesa associem cada emoció a un òrgan del nostre cos. És a dir, la ira o les contradiccions afecten al bon funcionament del fetge, la por al ronyó, l’eufòria o l’alegria descontrolada al cor, la preocupació a la melsa i la pena al pulmó. 

Per tenir una vida equilibrada o que els nostres elements es trobin en equilibri, em d’aprendre a gestionar les nostres emocions de manera,  que no afectin de manera negativa a la nostra salut. 

“I doncs, sabem que totes les emocions afecten per definició al cor, ja que aquest controla la ment”.

Les emocions són causes de malalties que els metges i les persones que vivim en una societat occidental sovint no veiem. Els sentiments i les emocions, ens ajuden a estudiar l’entorn de la persona, ens dona pautes i símptomes que no veiem en una situació normal. 

Aquestes emocions desencadenen una pluja de canvis fisiològics que afecten a més d’un òrgan com hemo pogut veure. 

La medicina xinesa com ja us he comentat o explicat alguna vegada és un art: l’art de veure, escoltar i sentir. Apropant-se a les emocions descobreixes nous aspectes que en una “vida normal” no pots veure: el ritme, la feina o els horaris. 

Per tant, el fet de escoltar-se a un mateix, cuidar de les persones del voltant o simplement acompanyant pots fer que aquestes emocions es regulin i millorin. 

 

Alexia ARA teràpies Shiatsu terapeuta,

Osteòpata neuromuscular, Kinesiòloga i

Medicina Xinesa i Acupuntura